mardaneh.com

Gucci و کلکسیون جدید Made To Measure

خود را با استفاده از هنرپیشه معروف James Franco به بازار عرضه می کند