10 درمان خانگی برای رفع ترک پاشنه ی پا

ساخت اسکراب لب ؛ به همین سادگی

ساخت اسکراب لب

سرما می‌تواند با بی رحمی با لب‌های شما برخورد کند. معمولاً لب‌های ما دچار پوست رفتگی، یا قاچ خوردگی