یوگا

انواع یوگا را بشناسید/ یوگا فقط حرکات کششی نیست

انواع یوگا را بشناسید/ یوگا فقط حرکات کششی نیست

انواع یوگا را بشناسید/ یوگا فقط حرکات کششی نیست

Types of understanding Yogaحرکات اصلی آسانا در یوگا

حرکات اصلی آسانا در یوگا

حرکات اصلی آسانا در یوگا

The main movements Asana Yogaجلوگیری از ایجاد چروک در پوست

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/abro/LITEMODE.IR_2.jpg

این روز ها خیلی ها سعی می کنند از شر چین چروک های پوست خود