یتیمچه کدو و بادمجان

یتیمچه چیه و چجوری درست میشه؟