گریم ناخن

آموزش تصویری طراحی ناخن- سری سوم

اولین طرحی که آموزش می دهیم به  پلنگی یا ببری معروفند که به صورت گام به گام با تصویر مشاهده می کنید،http://rozup.ir/up/litemode/pic/mode50/a24_litemodel_ir-41.jpg