گرفتگی یا اسپاسم عضله چیست

علت گرفتگی عضلات بدن چیست؟