کیومرث پور

خواهران غریب در بزرگسالی

تصویر خواهران غریب در بزرگسالی

الهه علی یاری و الهام علی یاری بازیگران خردسال فیلم «خواهران غریب» به کارگردانی کیومرث پور احمد در بزرگ