کارگردانی و تهیه کنندگی

بیوگرافی و عکس‌های تام هنکس