چگونگي رنگ کردن مو با چای یا ادویه جات

رنگ مو و شناخت انواع رنگ مو

عضی از خانم ها و حتی آقایان تمایل زیادی به رنگ کردن موهایشان دارند و بر این عقیده اندhttp://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/tonic/litemode-3932878.jpg