چند نکته مهم برای رفع خشکی پوست

خشکی پوست + درمان و دلیل

خشکی پوست + درمان و دلیل

پوست بدن در اثر کاهش ترشح چربی توسط غدد پوستی خشک می شود که در این صورت نسبتچند نکته مهم برای رفع خشکی پوست


http://up.litemode.ir/up/fashionlite/mode/modem/EWE/WWW.LITEMODE.IR4.jpg

هنگامی که پوست شما خشک می‌شود، خارش.......