چربی ترانس

اثرات چربی های ترانس بر حافظه انسان

اثرات چربی های ترانس بر حافظه انسان

اثرات چربی های ترانس بر حافظه انسان

The effects of trans fats on human memoryمعیـارهای جذابیـت و زیبـایی در دنیـا


http://up.litemode.ir/up/fashionlite/Video/wrw/111/1/e6e31c5093f052bba047f209c02d23f3.jpg

این روزها شاید بسیاری از بانوان تلاش کنند تا برنزه شوند و انواع کرم‌های اتوبرنزه و حمام‌های آفتاب و سولاریوم