پیرترین مدلینگ دنیا

مصاحبه با مدل 87 ساله فشن شو / پیرترین مدلینگ دنیا

مصاحبه با مدل 87 ساله فشن شو / پیرترین مدلینگ دنیا

مصاحبه با مدل 87 ساله فشن شو / پیرترین مدلینگ دنیا

interview with 87 year old model fashion show