پیامک دلتنگی

محبت های جدید!

محبت های جدید!

محبت های جدید!

New loveهمدیگه رو دوست داشته باشید

عشق مثل یک کش میمونه

همدیگه رو دوست داشته باشید

Must love each otherاس ام اس عاشق و معشوق

http://rozup.ir/up/litemode/pic/mode8/happy.jpg

این روزها بدجور به تو آغشته ام ، از صافی ردم کن و ببین که جز تو هیچم نمی ماند .