پوشیدن کفش پاشنه دار

پوشیدن کفش پاشنه دار بدون احساس درد

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/mode1/mod/H1393009098.jpg

راه برطرف کردن این دردها و جلوگیری از این خطرات چیست؟