پوست و زیبایی

انواع جوش و علت بوجود آمدن آن در نواحی مختلف صورت

دلایل و درمان جوش صورت یا آکنه

دلایل و درمان جوش صورت یا آکنه

Causes and treatment of acne or acneرابطه مستقیم غذاهای چرب و آکنه(جوش)

رابطه مستقیم غذاهای چرب و آکنه(جوش)

رابطه مستقیم غذاهای چرب و آکنه(جوش)

Direct relationship between fatty foods and acneاثرات تزریق بوتاکس

اثرات تزریق بوتاکس

اثرات تزریق بوتاکس

The effects of Botox injectionsبا چند حرکت مفید چروک های صورت خود را محو کنید

با چند حرکت مفید چروک های صورت خود را محو کنید

با چند حرکت مفید چروک های صورت خود را محو کنید

With a form useful to fade wrinkles