پس از عمل زیبایی بینی

مراقبت‌های پس از عمل جراحی بینی + توصیه ها

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/bini/1293403020_6.jpg

لطفا توصيه هاي زير را مطالعه نموده و بعد از عمل جراحی زیبایی بینی با دقت