پزشکی و سلامت

خوراکی هایی که میتوان به جای ژلوفن و بروفن استفاده کرد!

درمان سردرد,مسکن طبیعی

درمان سردرد,مسکن طبیعی

Food that Gelofen and ibuprofen can be used instead!