پای سقراط را وسط نکشید

چگونه همسرتان را جذب خود کنید.

همسرتان را شیفته خود کنید.

به نظر مردها زنان دنیای عجیب و غریبی دارند. آنها به سادگی همسران‌شان را به بی‌فکری و غیرمنطقی بودن متهم می‌کنند