وقتی لبخند می‌زنید

فواید بسیار زیاد خندیدن / زنان بیشتر از مردان لبخند می‌زنند!!