ورزش مورد علاقه هدیه تهرانی

بازیگر تای چی چوان کار سینمای ایران

بازیگر تای چی چوان کار سینمای ایران

بازیگر تای چی چوان کار سینمای ایران

Tai Chi Chuan is an actor of Iranian cinema