ورزشگاه

عکس سپهر حیدری و همسرش در استادیوم آزادی

عکس سپهر حیدری و همسرش در استادیوم آزادی

عکس سپهر حیدری و همسرش در استادیوم آزادی

Photo Sepehr Heydari and his wife at the Azadiخوابیدن یک پیرمرد زیر چرخ های اتومبیل دایی

http://up.litemode.ir/up/fashionlite/Video/wrw/L/PIC/92_04_b346.jpg

خوابیدن یک پیرمرد زیر چرخ های اتومبیل دایی/

تا به من کمک نکنی از جایم تکان نمی خورم.......!