همسرم

چطور دوست همسرمان باشیم

همسرم فقط با دوستانش است

چطور دوست همسرمان باشیم

How we love to my wifeعلت بوی مخصوص حین رابطه ‌جنسی

پرسش: من و همسرم به تازگی ازدواج کرده‌ایم و من متوجه بوی تندی که از اندام تناسلی او حین رابطه ‌جنسی می‌آید، http://up.litemode.ir/up/fashionlite/mode/14/1/52712515.jpg