نیم ست جواهر با نگین یاقوت و الماس تراش باگت و برلیان