نیم ست جواهر آویز و گوشواره و انگشتر با نگین زمرد و برلیان