نکات کلیدی برای کاهش جوش های صورت

نکات کلیدی برای کاهش جوش های صورت


نکات کلیدی برای کاهش جوش های صورت

وست صورت، گردن، قفسه سینه، پشت و شانه ها به دلیل داشتن غدد چربی، شرایط مساعدی را برای رشد میکروب ها