نکات آرایش لب

7 نکنه مهم برای استفاده از رژ لب مناسب

7 نکته مهم برای استفاده از رژ لب مناسب

7 نکنه مهم برای استفاده از رژ لب مناسب

7 tips for proper use lipstickنکاتی مهم برای یک آرایش لب

نکاتی مهم برای یک آرایش لب

نزدن رژ لب بهتر از زدن آن به طور نامرتب یا با رنگهای نامناسب است. با رژ لب