نظافت و شست و شوی پوست

سالم سازی پوست با روش های جدید

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/ir_12/LITEMODE.IR_5.jpg

سئله دیگربحث نظافت و شست و شوی پوست است،در مواردی که جوش و سایر ضایعات وجود دارد باید با یک