نخست وزیر ترکیه

خنده جالب اما واتسون بازیگر هالیوودی برای حمایت از زنان ترکیه

اما واتسون بازیگر هالیوودی برای حمایت از زنان ترکیه در ملا عام خندید

خنده جالب اما واتسون بازیگر هالیوودی برای حمایت از زنان ترکیه

Hollywood actress Emma Watson laughs interest to support women in Turkeyعکس هایی از کمپین خندیدن زنان در ترکیه

کمپین خندیدن زنان در ترکیه + عکس

عکس هایی از کمپین خندیدن زنان در ترکیه

Photos of smiling women in Turkey Campaign