میلان

راز موفقیت برند Dolce and Gabbana

راز موفقیت برند Dolce and Gabbana

راز موفقیت برند Dolce and Gabbana

The secret of their success Dolce and Gabbanaایتالیا کشوری پیشرو در صنعت مد و فشن

http://up.litemode.ir/up/fashionlite/Video/wrw/11/3/mode(11)2013_litemode_ir.jpg

تاریخچه مد در ایتالیا
ایتالیا یکی از کشورهای پیشرو در صنعت طراحی مد در کنار کشورهایی مانند فرانسه، امریکا، انگلستان و ژاپن است. مد همیشه بخش مهمی از فرهنگ