مواد غذایی ضد پیری

سبزی‌ های برگ‌ دار حاوی ویتامین و مواد معدنی ضد پیری است!مواد غذایی مناسب ضد چروک برای پوست