معیارهای زیبایی

چگونه مژه های بلند و زیبایی داشته باشیم

چگونه مژه های بلند و زیبایی داشته باشیم

 چگونه مژه های بلند و زیبایی داشته باشیم 

How to have beautiful long eyelashesمعیـارهای جذابیـت و زیبـایی در دنیـا


http://up.litemode.ir/up/fashionlite/Video/wrw/111/1/e6e31c5093f052bba047f209c02d23f3.jpg

این روزها شاید بسیاری از بانوان تلاش کنند تا برنزه شوند و انواع کرم‌های اتوبرنزه و حمام‌های آفتاب و سولاریوم