مصطفی پاشایی

رونمایی از تابلو فرش مرتضی پاشایی +عکس

رونمایی از تابلو فرش مرتضی پاشایی +عکس

رونمایی از تابلو فرش مرتضی پاشایی +عکس

Unveiling of Carpets Morteza Pashai Photo