مردم غزه

همدردی نانسی عجرم با مردم بی گناه غزه

همبستگی نانسی عجرم خواننده مشهور لبنانی با مردم غزه + عکس

همدردی نانسی عجرم با مردم بی گناه غزه

Nancy Ajram in sympathizing with the innocent people of Gazaجنجال واکنش سلنا گومز در مورد جنگ غزه

جنجال واکنش سلنا گومز در مورد جنگ غزه

جنجال واکنش سلنا گومز در مورد جنگ غزه

Selena Gomezs reaction to the controversy about the war in Gaza