مراسم اهدای جوایز امی

سرقت کیف یک بازیگر زن در مراسم اهدای جوایز امی

سرقت کیف یک بازیگر زن در مراسم اهدای جوایز امی

سرقت کیف یک بازیگر زن در مراسم اهدای جوایز امی

Theft bags an Actress in Emmy Awards