مدل یقه گرد جدید

تزیین یقه گرد با اکلیل رنگی

تزیین یقه گرد با اکلیل رنگی

تزیین یقه گرد با اکلیل رنگی

Round collar decorated with colored corona