مدل لباس نفیسه روشن

فحاشی به نفیسه روشن بخاطر مدل لباس عجیبش (عکس)

نفیسه روشن

فحاشی به نفیسه روشن بخاطر مدل لباس عجیبش (عکس)

Nafiseh roshan swearing for his eccentric dress