مدل شمعدانی دو تکه

مدل شمعدانی ۲ تکه سنتی ۱۳۹۵

مدل شمعدانی سنتی ایرانی 1395

مدل شمعدانی ۲ تکه سنتی ۱۳۹۵

Geranium traditional two-piece model 1395