مدل ساعت مهران مدیری

تصویری از ساعت مارک دار ۶۰ میلیون تومانی مهران مدیری!