متخصص بیماری‌های پوست و مو

شوینده ها و عاقبت پوست ما

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/abro/LITEMODE.IR_5.jpg

آب ژاول یا وایتکس یکی از مواد شوینده اسیدی است که با دست هر