مایکروویو

وسایلی که هیچگاه نباید در مایکروویو قرار دهید

وسایلی که هیچگاه نباید در مایکروویو قرار دهید

وسایلی که هیچگاه نباید در مایکروویو قرار دهید

Things that should never be put in the microwaveطرز تهیه ی املت قارچ در مایکروویو


http://up.litemode.ir/up/fashionlite/Video/wrw/rt/WQ/fo1584.jpg

نخود فرنگي را با مقداري آب درون ظرف در بسته داخل دستگاه با قدرت 100 درصد به مدت پنج دقيقه قرار