ماهی تابه

سوپ فلفل خامه ای مقوی و گرم

سوپ فلفل خامه ای

سوپ فلفل خامه ای مقوی و گرم

Nourishing cream and hot pepper soup