ماجرای ترک سیگار مهران مدیری

ماجرای ترک سیگار توسط رامبد جوان!/ کنایه به مهران مدیری بخاطر سیگار کشیدن!

کنایه و متلک رامبد جوان به مهران مدیری بخاطر سیگار

ماجرای ترک سیگار توسط رامبد جوان!/ کنایه به مهران مدیری بخاطر سیگار کشیدن!

The story of quitting smoking by Rambod javan