لباس‌های زیر و رو

اشتباهات پوشیدن لباس که به اسم مد رایج شده!

اشتباهات پوشیدن لباس که به اسم مد رایج شده!

اشتباهات پوشیدن لباس که به اسم مد رایج شده!

Wear clothes that are common fashion mistakes name!۵ اشتباه مُد که سنتان را بالاتر نشان می‌دهد

http://up.litemode.ir/up/fashionlite/modeRE/uy/colored-denim.jpg

همه می‌دانیم که آرایش غلیظ و به‌ روز نکردن مدل موها باعث می‌شود پیرتر به نظر برسید. اما بعضی انتخاب‌های دیگری هم در لباس پوشیدن هست که سالها به سنتان اضافه می‌کند.