لباس‌های روشن

رابطه شخصیت شما و انتخاب لباس

رابطه شخصیت شما و انتخاب لباس

انتخاب لباس به ندرت می‌تواند بی‌غرض باشد، رازهای درون‌مان در نوع پوشش‌مان مشخص می‌شود. خانم کوکو