لاك ناخن

چه لوازم آرایشی را در یخچال بگذاریم؟لاک ناخن | روش استفاده از لاک "نئون" شب نماچه نوع لوازم آرایشی را باید در یخچال نگهداری کرد؟