كرم‌هاي ضد آكنه

چه نوع لوازم آرایشی را باید در یخچال نگهداری کرد؟کدام یک از لوازم آرايشي را بایستی در يخچال نگه داريم؟

کدام یک از لوازم آرايشي را بایستی در يخچال نگه داريم؟

کدام یک از لوازم آرايشي را بایستی در يخچال نگه داريم؟

Which of cosmetics should keep in the refrigerator?