قهرمان زن

ضرر 8 میلیون دلاری ماریا شاراپووا

ماریا شاراپووا

ضرر 8 میلیون دلاری ماریا شاراپووا

Maria Sharapova loss of $ 8 million