فیلم آتش بس

بهرام رادان و میترا حجار در یک قاب

http://up.litemode.ir/up/fashionlite/mode/u10/n7/154041_wWw.LiteMode.iR147038.jpg

بهرام رادان و میترا حجار در یک قاب

Bahram Radan and Mitra Hajjar in a frame