فعالیتهای هنری وی قبل از سال ۲۰۰۵

عکس‌های جدید شاهد کاپور+زندگی نامه

http://up.litemode.ir/up/fashionlite/LITEMODE_IR_MODE/dekor/wWw_LiteMode_iR_1789474.jpg

عکس‌های جدید شاهد کاپور+زندگی نامه

Biography and see photos Kapoor