عکس های شخصی

گریم های متفاوت آشا محرابی در فیلم "پاداش"

http://up.litemode.ir/view/382853/wWw_LiteMode_iR_14474%20-%20Copy%20(2).jpg

گریم های متفاوت آشا محرابی در فیلم "پاداش"

Asha different makeup altar in "bonuses"